TELEFON 
916 68 485
             
Vaktmestertenester
Vi kan tilby oppdrag utført etter ein bestemt instruks og til fast pris, eller det kan vere meir tilfeldige oppdrag utført til ein avtalt timepris.

Det kan vere:
• Skifting av lyspærer/lysrør.
• Skifting av pakningar på vasskraner.
• Mindre reparasjonar og vedlikehald på/i bygningar.
• Vedlikehald og reinhald av uteområder.
• Låserundar.
• Kosting og spyling.

Vi har samarbeid med fast snekkar, rørleggar, elektrikar, glasmestar og låsesmed, der oppdrag tinga igjennom oss, blir prioritert. Dette gjer at du får eit firma å forholde deg til!

Vi er fleksible i h.h.t. arbeidstider og type oppdrag.