Tenester

Stryn Vaktmester Service AS kan tilby eit bredt spekter av tenester. Vi tilbyr både opparbeiding og vedlikehald av grøntareal – til private og bedrifter.

Vi leverer plantar og ferdigplen til større og mindre anlegg.
SVS er autorisert for kjøp og bruk av plantevernmiddel.

“Vi tilbyr faste og tilfeldige oppdrag!”

Ta kontakt dersom du treng hjelp til:

N

Gras- og kantklipping

N

Rydding og beskjæring

N

Ugrasbekjempelse

N

Liftarbeid

N

Vindusvask

N

Planting, legging av duk og bork

N

Gjødsling, kalking og vatning – vi har mobil vatningstank på 6000 liter

N

Skiltmontering

N

Flishoggar

N

Fjerning av hageavfall

N

Trefelling

Vaktmestertenester

Vi kan tilby oppdrag utført etter ein bestemt instruks og til fast pris, eller det kan vere meir tilfeldige oppdrag utført til ein avtalt timepris.

Det kan vere:
N Skifting av lyspærer/lysrør.
N Mindre reparasjonar og vedlikehald på/i bygningar.
N Vedlikehald og reinhald av uteområder.
N Låserundar.
N Kosting og spyling.

Reinhald

Vi har fire medarbeidarar som utfører reinhald.

Dei fleste av våre oppdrag består av faste kontrakter innan dagleg reinhald av kontor, kjøpesenter, produksjonsbedrifter og forretningslokaler. 

Snørydding/strøing

Stryn Vaktmester Service AS utfører strøing og snørydding med traktor, Holder redskapsberar og liten hjullaster.

Utstyret er nytt og miljøvenleg (lite støy).

Vi utfører oppdrag på områder der større utstyr ikkje kan brukast, f. eks. fortau, mindre parkeringsplassar, burettslag og hos privatpersonar.

SVS har samarbeid med maskinentrepenør med utstyr til brøyting og strøing av store arealer.

Plenklipping

På større areal brukar vi Husqvarna Rider plenklipper med frontmontert bioklippepanne. Til mindre areal brukar vi små plenklipperar med både bioklipp og oppsamlar.

Kantklipping og klipping rundt busker ol. blir utført med kantklipparar av ulik art. Til høgt gras, busker osv. bruker vi beitepusser eller kantklippar med stor motorkraft og knivblad.

Vi fjernar gras og hageavfall.

Kostemaskin

Stryn Vaktmester Service AS tilbyr manuell og maskinell kosting. Vi har MFH 5500 og MFH 2200 kostemaskiner som er av dei mest effektive i si klasse. Vi koster gangvegar, fortau, parkeringsplassar, parkeringshus m.m.

På utilgjengelege områder brukar vi lauvblåser.

Telefon

916 68 485

Grandevegen 9, 6783 Stryn