TELEFON 
916 68 485
             
Om oss
Stryn Vaktmester Service AS er eit firma med sju årsverk. Firmaet vart starta i 2001 og baserer seg på vaktmestertjenester, reinhald, vedlikehald av grøntareal, kosting med maskin, utleige av liftar og anna utstyr.