TELEFON 
916 68 485
             
Tenester
Stryn Vaktmester Service AS kan tilby både opparbeiding og vedlikehald av grøntareal – til private og bedrifter.

Vi leverer plantar og ferdigplen til større og mindre anlegg. 

SVS er autorisert for kjøp og bruk av plantevernmiddel.

Ta kontakt dersom du treng hjelp til:
• Gras- og kantklipping.
• Rydding og beskjæring.
• Ugras- og skadedyr bekjempelse.
• Planting, legging av duk og bork.
• Gjødsling, kalking og vatning – vi har mobil vatningstank på 4000 liter.
• Fjerning av hageavfall.

Av andre tenester kan nemnast:
• Traktormontert flishogger.
• Skiltmontering.
• Vindusvask.
• Liftarbeid.

PLENKLIPPING
På større areal brukar vi Husqvarna Rider plenklipper med frontmontert bioklippepanne. Til mindre areal brukar vi små plenklipperar med både bioklipp og oppsamlar.

Kantklipping og klipping rundt busker ol. blir utført med kantklipparar av ulik art. Til høgt gras, busker osv. bruker vi kantklippar med stor motorkraft og knivblad.

Vi fjernar gras og hageavfall.

KOSTEMASKIN
Stryn Vaktmester Service AS tilbyr manuell og makinell kosting. Vi har MFH 2200 feiemaskin som er ei av dei mest effektive i si klasse. Vi koster gangvegar, fortau, parkeringsplassar, parkeringshus m.m.

På utilgjengelege områder brukar vi lauv og sandblåsemaskin eller motorkost.

VAKTMESTERTJENESTER
Vi kan tilby oppdrag utført etter ein bestemt instruks og til fast pris, eller det kan vere meir tilfeldige oppdrag utført til ein avtalt timepris.

Det kan vere:
• Skifting av lyspærer/lysrør.
• Skifting av pakningar på vasskraner.
• Mindre reparasjonar og vedlikehald på/i bygningar.
• Vedlikehald og reinhald av uteområder.
• Låserundar.
• Kosting og spyling.

Vi har samarbeid med fast snekkar, rørleggar, elektrikar, glasmestar og låsesmed, der oppdrag tinga igjennom oss, blir prioritert. Dette gjer at du får eit firma å forholde deg til!

Vi er fleksible i h.h.t. arbeidstider og type oppdrag.

SNØRYDDING
Stryn Vaktmester Service AS utfører strøing og snørydding med traktorsnøfres og ATV firhjuls motorsykkel med snøskjær. Utstyret er nytt og miljøvenleg (lite støy).

Vi utfører oppdrag på områder der større utstyr ikkje kan brukast, f. eks. fortau, mindre parkeringsplassar, burettslag og hos privatpersonar.

SVS har samarbeid med maskinentrepenør med utstyr til brøyting og strøing av store arealer.