TELEFON 
916 68 485
             
Om oss
Stryn Vaktmester Service AS er eit firma med sju årsverk. Firmaet vart starta i 2001 og baserer seg på vaktmestertjenester, reinhald, opparbeiding og vedlikehald av grøntareal.

Dagleg leiar er Jan Reed.

Mobiltelefon: 916 68 485
E-post: post@svs.no
Besøksadresse: Seljevegen 7, 6783 Stryn