TELEFON 
916 68 485
             
Reinhald
Vi har fire medarbeidarar som utfører reinhald.

Dei fleste av våre oppdrag består av faste kontrakter innan dagleg reinhald av kontor, bankar, kafeteria og forretningslokaler. 

Vi utfører vindaugsvask og golvbehandling (oppskuring, boning og polering). 

FASADEVASK
Fugleskit, mose og avleiringar på fasaden er ikkje eit vakkert syn. Vi vaskar fasaden din med kraftig høgtrykkspylar med varmtvatn.